فرم مربوط به امتیازات توانایی علمی داوطلب- هیات اجرایی جذب1391-10-10

فرم مربوط به امتیازات توانایی علمی داوطلب- هیات اجرایی جذب

بنام خدا

متقاضیان هیات علمی می بایست در روز مصاحبه علمی، مستندات و مدارک گزینه های ذیل و یک برگ کپی از آنها به همراه پایان نامه خود را در جلسه ارائه نمایند. بدیهی است در صورت عدم ارائه مدارک، امتیازی به آنها تعلق نخواهد گرفت.

مستندات همراه

شاخص

ردیف

مقالات مربوطه

چاپ مقالات در مجلات مرتبط با رشته تخصصی در مجلات علمی، پژوهشی ، علمی ترویجی و سایر مجلات معتبر

1

مقالات مربوطه

ارائه و یا چاپ مقالات در کنگره های داخلی و خارجی

2

مقالات مربوطه

تالیف و ترجمه کتاب

3

مستندات معتبر

افتخارات علمی مانند دانشجوی نمونه کشوری، جشنواره‌های ملی، رتبه‌های اول تا سوم آزمون ورودی در رشته و فارغ التحصیل رتبه اول دوره کارشناسی ارشد و دکتری

4

مستندات معتبر

سخنرانی در کنگره های بین المللی خارجی و داخلی

5

گواهی

مجری و یا همکاری در طرح های پژوهشی

6

مستندات معتبر

توانایی استفاده از منابع الکترونیک و بانک های اطلاعاتی

7

گواهی نامه معتبر

کیفیت دانشگاه محل تحصیل کارشناسی ارشد و دکتری

8

مستندات معتبر

عضویت در هیات تحریریه مجله معتبر علمی

9

مستندات معتبر

سوابق تدریس، توانایی تدریس، تهیه طرح درس

10

مستندات معتبر

معدل نمرات کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری و نمره پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری

11

گواهی نامه معتبر

عضویت در بنیاد نخبگان و دفاتر استعدادهای درخشان

12

مستندات معتبر

اخذ جایزه از جشنواره یا المپیاد معتبر علمی

13

گواهی نامه معتبر

تسلط به زبان رایج در مجامع علمی(عربی- انگلیسی- فرانسوی- آلمانی و...)

14

مستندات معتبر

شرکت در کارگاه های تخصصی معتبر(مربوط به رشته های غیر پزشکی)

15

گواهی نامه معتبر

شرکت و عضویت در EDC مراکز آموزشی(مربوط به رشته های علوم پزشکی)

16

*****

ارزیابی از مصاحبه (تدریس آزمایشی)

17

آدرس: شیراز - کیلومتر 5 جاده شهر جدید صدرا - پردیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز - دانشکده اقتصاد و مدیریت - طبقه همکف - دبیرخانه هیات اجرایی جذب هیات علمی استان فارس
تلفن : 6191359-0711

تلفن : 6191350-0711

صندوق پستی: 3/71993

Email: heiatjazbfars@iaushiraz.ac.ir