بنام خدا

متقاضیان محترم استخدام چنانچه در خصوص موارد مشروحه زیر دارای مستنداتی می باشند در زمان مصاحبه عمومی، به مسئولین امر ارائه نمایند.

ردیف

شاخص

مستندات همراه

1

شرکت در جبهه حق علیه باطل

مستندات معتبر

2

سوابق فرهنگی و اجتماعی- از قبیل فعالیت در مساجد، هیات های مذهبی

مستندات معتبر

3

سابقه ایثارگری- طرح شاهد

مستندات معتبر

4

همکاری با بسیج، سازمانها، جمعیت های خیریه و عام المنفعه و سایر نهادها

مستندات معتبر

5

همکاری با نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، عضویت در بسیج دانشجویی ، همکاری با جهاد سازندگی

مستندات معتبر

6

حافظین قرآن و نهج البلاغه

مستندات معتبر


 

آدرس: شیراز - کیلومتر 5 جاده شهر جدید صدرا - پردیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز - دانشکده علوم - طبقه سوم - دفتر گزینش
تلفن : 6191248-0711 صندوق پستی: 3/71993

 کارگروه بررسی صلاحیت های عمومی هیات اجرایی جذب استان فارس