آدرس: شیراز - کیلومتر 5 جاده شهر جدید صدرا - پردیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز - دانشکده اقتصاد و مدیریت - طبقه همکف - هیات اجرایی جذب استان فارس

تلفن : 36191359-071

فاکس:  36191350-071
 
صندوق پستی: 3/71993
پست الکترونیکی :
hjazbf@yahoo.com