باسمه تعالی

حوزه ریاست دانشگاه آزاد اسلامی شیراز به منظور برقرار ارتباط حضوری بخشهای مختلف دانشگاه با ریاست دانشگاه و تنظیم برنامه ها و جلسات کلان دانشگاه و ایجاد نظم در مراودات دانشجویان ، کارکنان و استادان گرامی دانشگاه با ریاست واحد، سازمان دهی گردیده است.

در این راستا، این دفتر علاوه بر تنظیم زمان جلساتی همانند شورای هیأت رئیسه دانشگاه، شورای هیأت مدیره دانشگاه، شورای عمرانی دانشگاه و ... نسبت به هماهنگی اجرای مصوبات این شوراها و پیگیری تا حصول نتیجه آن ها اقدام می نماید.

حوزه ریاست واحدشیراز جهت تسریع در حل مشکلات بخشهای مختلف واحد با هماهنگی ریاست محترم دانشگاه، تلاش دارد فرایند ملاقات استادان ، کارکنان و دانشجویان گرامی با رئیس دانشگاه را تسهیل نموده و در کوتاه ترین مدت زمان، امکان دیدار حضوری این عزیزان را درجهت حل مشکلاتشان فراهم نماید.

همچنین نظارت کلی بر فعالیت زیرمجموعه های حوزه ریاست مشتمل بر روابط عمومی، امورحقوقی، گزینش، حراست و ستاد شاهد دانشگاه از وظایف این دفتر محسوب می گردد.